Ticari
Bilgilerimiz

Vergi Bilgilerimiz
Vergi Dairesi: Alaşehir
Vergi No: 0481280812

Ticaret Sicil Bilgilerimiz
Mersis No: 0048128081200001
Ticaret Sicil No: 3498
Tescil Tarihi: 29.08.2019

Oda Kayıt Bilgilerimiz
Kayıtlı Ticaret Odası: Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Oda Sicil No: 005091

Hesap Numaramız
Banka: İş Bankası
IBAN: TR55 0006 4000 0013 5210 7579 26